Илия Енев
Илия Енев
Арборист

Работата по дърветата е много специфична, твърде опасна и трябва да се извършва от катерачи, притежаващи адекватни знания и умения.

Мирослав Енев
Мирослав Енев
Арборист

Работата по дърветата е много специфична, твърде опасна и трябва да се извършва от катерачи, притежаващи адекватни знания и умения.